Enquête Geefgedrag Diaconieën

Van september 2019 t/m maart 2020 namen 126 kerken deel aan ons onderzoek naar het geefgedrag van diaconieën. De deelnemers zijn evenredig verspreid over alle kerkelijke denominaties. Gerekend naar het aantal leden per deelnemende kerk is er eveneens sprake van een reële afspiegeling van de werkelijkheid. De enquêtes werden anoniem ingevuld.

Een beknopt verslag van de enquête kunt u hieronder downloaden. De volledige versie is op aanvraag beschikbaar voor deelnemers aan de Collectegids.